ASSURANTIEKANTOREN

Als gevolmachtigd agent bieden wij verzekeringen aan via een onafhankelijk adviseur.

Samenwerking met Polisa B.V.

Polisa B.V. is een onafhankelijk selectieve adviseur. Naast de samenwerking met ons volmachtbedrijf werkt Polisa B.V. samen met andere verzekeraars.

Als Nederlandse Assuradeuren treden wij op als gevolmachtigd agent. Wij beoordelen de door Polisa B.V. ingediende aanvraag of mutatie en gaan al dan niet over tot acceptatie. Als wij de aanvraag of mutatie accepteren dan maken wij een polis op. Daarnaast behandelen wij de door u ingediende schaden en zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig prolongeren van uw verzekeringen.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend is over het algemeen niet actief betrokken bij uw individuele verzekering. Zij verstrekken ons richtlijnen en instructies waaraan wij ons moeten houden. Pas bij grote risico's of grote schades vindt er overleg met de verzekeraar plaats.

Als bemiddelaar behartigen wij de belangen van onze klanten en als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent. Polisa B.V. bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Nederlandse Assuradeuren de belangen van de verzekeraar bewaakt. Als zij er samen niet uit komen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.

Wat betekent dit voor u?

Door de intensieve samenwerking en de korte lijnen tussen Polisa B.V. en Nederlandse Assuradeuren zal Polisa B.V. in eerste instantie proberen de verzekeringen onder te brengen bij Nederlandse Assuradeuren Als de verzekeringsproducten van nederlandse Assuradeuren niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal Polisa B.V. alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

Contact

Polisa B.V. is in eerste instantie uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken, schademeldingen etc. Als u er samen niet uit komt zullen zij contact met ons opnemen.

Klantteveredenheid