OVER HET NEDERLANDS VOLMACHTBEDRIJF

Wie zijn wij?

Nederlandse Assuradeuren is opgericht als volmachtbedrijf van diverse gerenommeerde verzekeraars.

Wat is een volmachtbedrijf?

Een volmachtbedrijf is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om voor meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een volmachtbedrijf doet bijna alles wat een verzekeraar zelf ook doet: polissen opmaken, wijzigingen in uw verzekeringen administreren en schades vaststellen en uitkeren.

Een volmachtbedrijf draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Als volmachtbedrijf is Nederlandse Assuradeuren een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen. Bij ons zijn diverse verzekeringen af te sluiten en bieden wij uitgebreide mogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen. Meer informatie over deze samenwerking kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Schade

Hoe verloopt het proces van uw schademelding?

1. Schade melden

U meldt de schade bij ons schadeteam. Dit kan per mail via schade@nederlandseassuradeuren.nl

2. Aanleveren informatie

Afhankelijk van het soort schade hebben wij een aantal zaken nodig om de schade snel en correct af te kunnen wikkelen. Wanneer u de schade bij ons hebt gemeld krijgt u van ons een e-mail waarin staat welke informatie wij van u nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s, een ingevuld schadeformulier en een inschatting van de herstelkosten. In deze mail informeren wij u ook over zaken zoals het eigen risico.

3. Schade-expert

Wanneer het om een grotere schade gaat, dient er een schade-expert ingeschakeld te worden. Wij plannen in dit geval een afspraak met een schade-expert voor u in. Deze stelt dan het schadebedrag vast.

4. Reparateur kiezen

Vervolgens kiest u de reparateur die jouw voorkeur heeft. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het maken van de keuze voor een reparateur.

5. Eventuele uitkering schade

Als de schade is gedekt door een van uw verzekeringen, dan keren wij het schadebedrag aan u of rechtstreeks aan de reparateur uit.

6. Invullen vragenlijst

Na afhandeling van de schade nemen wij contact met u op of u tevreden bent met het verloop. Op die manier weten we zeker dat u tevreden bent en kunnen wij eventueel verbeterpunten achterhalen.

Meer informatie over schade kunt u lezen in onze schadebrochure.

Klachten Nederland

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij Polisa B.V. Als u klachten heeft over de werkzaamheden van Nederlandse Assuradeuren dan kunt u deze indienen bij de directie van Nederlandse Assuradeuren. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Een volmachtbedrijf draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Klachten Belgie

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij Polisa.be. Als u klachten heeft over de werkzaamheden van Nederlandse Assuradeuren dan kunt u deze indienen bij de directie van Nederlandse Assuradeuren. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Bent u niet tevreden, contacteer ons dan op één van de onderstaande manieren. Komen wij er met u niet uit, dan kunt u contact opnemen:

  • - ofwel met de klachtencoördinator/klachtenmanager van Polisa, te bereiken via info@polisa.be of op het nummer +31 88 1021555;
  • - ofwel de klachtencoördinator/klachtenmanager van NN, te bereiken via mycomplaint@nn.be of op het nummer +32 2 407 78 10;
  • - hetzij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel
    (www.ombudsman.as – info@ombudsman.as).
    Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax: + 32 2 547 59 75.

Fraude

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude en onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmachtportefeuille. Daarom hanteert Nederlandse Assuradeuren het volgende Fraudebeleid.

- Fraudebeleid (PDF)

Vragen?

Heeft u vragen over ons bedrijf? Neemt u dan contact met ons op.

Reactietermijnen

Wij reageren zo snel mogelijk op een informatieverzoek of wijzigingsverzoek. Je ontvangt in elk geval binnen deze termijn een reactie:

Jouw verzoek
Toelichting
Reactietermijn
Meer informatie
Je wilt informatie over onze producten, dienstverlening of over je eigen verzekering
10 werkdagen
Verzekering afsluiten
Je wilt bij ons (via Polisa.nl) een nieuwe verzekering afsluiten
5 werkdagen
Iets wijzigen
Je wilt iets wijzigen of aanpassen in je verzekering
10 werkdagen
Overzicht en documenten
Je vraagt een overzicht, berekening of document aan
10 werkdagen
Schadeclaim of uitkering
Je dient een schadeclaim in of vraagt een uitkering aan
10 werkdagen
Klacht
Je dient een klacht in over onze dienstverlening
Je krijgt een bevestiging van ontvangst en introductie van je contactpersoon binnen 3 werkdagen. Binnen 10 werkdagen krijg je een inhoudelijke reactie.

De reactietermijnen gelden niet voor de totale doorlooptijd van processen, maar alleen voor het eerste inhoudelijke antwoord. Als wij u om aanvullende gegevens vragen en u hierop reageert, dan gaat de reactietermijn opnieuw in vanaf de datum waarop de reactie van u bij ons binnenkomt.

Ontvangstbevestiging en uitstelbericht

Mochten wij de gepubliceerde reactietermijn niet waar maken, dan informeren wij u vóór het aflopen van deze termijn. Daarbij informeren wij u voor welke datum u alsnog een inhoudelijke reactie van ons mag verwachten.

Klachtmelding

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

U kunt gebruik maken van ons klachtmeldingsformulier

Privacy

Privacy verklaring

Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is een gedragscode opgesteld: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Wij hebben ons geconformeerd aan deze Gedragscode.