OVER HET NEDERLANDS VOLMACHTBEDRIJF

Wie zijn wij?

Nederlandse Assuradeuren is opgericht als volmachtbedrijf van diverse gerenommeerde verzekeraars.

Wat is een volmachtbedrijf?

Een volmachtbedrijf is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om voor meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een volmachtbedrijf doet bijna alles wat een verzekeraar zelf ook doet: polissen opmaken, wijzigingen in uw verzekeringen administreren en schades vaststellen en uitkeren.

Een volmachtbedrijf draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Als volmachtbedrijf is Nederlandse Assuradeuren een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen. Bij ons zijn diverse verzekeringen af te sluiten en bieden wij uitgebreide mogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen. Meer informatie over deze samenwerking kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Schade

Invullen vragenlijst

Na afhandeling van de schade nemen wij contact met u op of u tevreden bent met het verloop. Op die manier weten we zeker dat u tevreden bent en kunnen wij eventueel verbeterpunten achterhalen.

Meer informatie over schade kunt u lezen in onze schadebrochure.

Klachten Nederland

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij Polisa B.V. Als u klachten heeft over de werkzaamheden van Nederlandse Assuradeuren dan kunt u deze indienen bij de directie van Nederlandse Assuradeuren. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Een volmachtbedrijf draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Klachten Belgie

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij Polisa.be. Als u klachten heeft over de werkzaamheden van Nederlandse Assuradeuren dan kunt u deze indienen bij de directie van Nederlandse Assuradeuren. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Bent u niet tevreden, contacteer ons dan op één van de onderstaande manieren. Komen wij er met u niet uit, dan kunt u contact opnemen:

  • - ofwel met de klachtencoördinator/klachtenmanager van Polisa, te bereiken via info@polisa.be of op het nummer +31 88 1021555;
  • - ofwel de klachtencoördinator/klachtenmanager van NN, te bereiken via mycomplaint@nn.be of op het nummer +32 2 407 78 10;
  • - hetzij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel
    (www.ombudsman.as – info@ombudsman.as).
    Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax: + 32 2 547 59 75.

Fraude

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude en onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmachtportefeuille. Daarom hanteert Nederlandse Assuradeuren het volgende Fraudebeleid.

- Fraudebeleid (PDF)

Vragen?

Heeft u vragen over ons bedrijf? Neemt u dan contact met ons op.

Klachtmelding

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

U kunt gebruik maken van ons klachtmeldingsformulier

Privacy

Privacy verklaring

Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is een gedragscode opgesteld: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Wij hebben ons geconformeerd aan deze Gedragscode.